Informações e Spoilers sobre os novos personagens

Já saíram alguns spoilers dos novos personagens!
Abaixo segue a lista de chars prometidos pelo Luapman:
Deva Path Pein
Choza
Naraka Path Pein
Preta Path Pein
Killer Bee
Ibiki
Inoichi
Nagato
Sennin Naruto
Tsume
Fukasaku and Shima
Asura Path Pein
Human Path Pein
E abaixo a lista de chars confirmados com imagens!

Personagem #1: Human Path Pein(S)


Skills:


Personagem #2: Nagato(S)


Skills:


Personagem #3: Tsume Inuzuka (S)


Skills:


Personagem #4: Preta Path Pein


Skills:


Personagem #5: Chouza Akimichi(S)


Skills:


Personagem #6: Asura Path Pein (S)


Skills:


Personagem #7: Inoichi Yamanaka(S)


Skills:


Personagem #8: Fukasaku and Shima(S)


Skills:


Personagem #9: Naraka Path Pein(S)


Skills:


Personagem #10: Killer Bee(S)


Skills:


Personagem #11: Morino Ibiki(S)


Skills:


Personagem #12:Deva Path Pein(S)


Skills:


Personagem #13: Sennin Naruto(S)


Skills:


Fonte: Naruto-Boards

Pesquisar